ถึง บุคคลที่หลงเข้ามาอ่าน

            

หลายคนอาจจะทราบความหมายของคำว่า อสังหาริมทรัพย์กันบ้างแล้ว 

แต่บางคนยังไม่ทราบถึงความหมายที่แท้จริง

มาเรียนรู้คร่าวๆ ตามหลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยทรัพย์และทรัพย์สิน

อ๊ะ...อย่าเพิ่งเบื่อกัน  จากบรรทัดนี้ต่อไป คือความรู้ทั่วไปที่สามารถนำไปประกอบการคิดและไตร่ตรองได้นะ

อสังหาริมทรัพย์ คือ ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอัน เดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย (ป.พ.พ ม.139)

ยกตัวอย่างเช่น บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์  

ง่ายๆ เลยคือที่อยู่อาศัยที่เราเอาไว้ นอน นั้นแหละ 

แล้ว อสังหาริมทรัพย์ มีความสำคัญต่อเราอย่างไรบ้าง ? 

  • ภาคเศรษฐกิจ  ปัจจัยสำคัญหลักเลยนะ จะเห็นได้จากข่าวประกาศอัตราดอกเบี้ยที่ออกมาเรื่อยๆ เมื่อมีการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน 0% 6เดือน เป็นต้น บ่งบอกถึงการฟื้นตัวของธุรกิจและยังเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย
  • ภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการผลิต แรงงาน หรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เป็นปัจจัยสำคัญอีกตัวหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า เช่น วัสดุก่อสร้าง วิศวกร กรรมกร และนักกฎหมาย เป็นต้น
  • ภาคเทคโนโลยี  เป็นส่วนต่อเนื่องมาจากภาคอุตสาหกรรมที่ต้องมีการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ในการกระตุ้นความต้องการหรือการซื้อขาย ให้มีมากขึ้น เช่น อิฐบล็อคแก้ว สีทาบ้านกันร้อน ผู้รับเหมาสร้างบ้านราคาย่อมเยาว์  นายหน้าค้าบ้านมือสอง เป็นต้น


อสังหาริมทรัพย์ สามารถเปลี่ยนมือได้ง่ายหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจในขณะนั้นด้วย 

ฉะนั้น ทุกคนสามารถศึกษาเรื่องอสังหาริมทรัพย์ได้จากเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีบริการให้ข้อมูลทั่วไปได้ เช่นAnataRR